Cast of the orchestra

BOHDAN JARMOŁOW­ICZ - conductor

First Violins Second Violins Violas
Maria Nowak-Walbrodt - koncertmistrz
Wioleta Śliwińska - koncertmistrz
Piotr Mach - koncertmistrz
Michał Sysojew-Osiński
Anna Bujewska-Wiedbeck
Danuta Glazer
Anżelika Gordyszyńska
Krystyna Karnicka
Małgorzata Madejska
Beata Sąsiadek
Anna Wierzba
Andrzej Rajski
Agnieszka Rajska
Paweł Gierłowski
Maria Siadlak
Jadwiga Dziewanowska
Agnieszka Gurłacz
Jolanta Korycik
Dorota Sobczyńska-Wyrzykowska
Sławomir Iwaniak
Tadeusz Picz
Aniela Hyla
Andrzej Borgieł
Beata Wdowik
Barbara Mach
 

 

Cellos Double Basses Flutes (included piccolo)
Jarosław Madejski
Małgorzata Jóźków
Anna Karaś
Przemysław Malcer
Edyta Czerniewicz
Wasyl Wołoszyn
Maciej Młóciński
 
Agnieszka Respondek
Marzenna Herman

 

Oboes (included English horn) Clarinets Bassoons
Iwona Przybysławska
Marietta Stefaniak
Wojciech Kamiński­
Marta Różańska
Jarosław Nyc
Maciej Nowakowski
Wiesław Mijewski
Krzysztof Herman

 

Saxophone Trumpets Horns
Wojciech Kamiński Piotr Jankowski
Lucjan Sierpowicz
Andrzej Tomczok
Zbigniew Kaliciński
Jan Buczko
Edward Daniecki
Mieczysław Gach

 

Timpani/Percussion Trombones  
Wiesław Helinski
Joanna Bułło
Sylwester Śliwa